Urenregistratie applicatie

Het invoeren van de gewerkte uren, het is soms een vervelende en tijdrovende aangelegenheid. Elke besteedde minuut moet nauwkeurig worden vastgelegd zodat de gemaakte uren gefactureerd en geïnd kunnen worden. Het is voor de medewerker ook een soort verantwoording van zijn of haar werkzaamheden, waarbij de productiviteit gewaarborgd kan blijven. Het is hierbij wel zaak om regelmatig de uren in te voeren, zodat er op vaste punten gefactureerd kan worden. De tijd dat de medewerker Excel spreadsheets moest gebruiken voor de urenregistratie liggen gelukkig ver achter ons. Tegenwoordig is het heel gebruikelijk om één centrale urenregistratie applicatie te hebben.

Het bijhouden van de gewerkte uren is ook belangrijk om het overzicht te houden in de bedrijfsvoering. Door het correct bijhouden van de urenregistratie wordt er opgeslagen welke uren wel geld opbrengen en welke niet. Deze informatie moet ook inzichtelijk getoond kunnen worden aan bijvoorbeeld projectmanagers en accountants. Door dit inzicht kunnen offertes ook nauwkeuriger opgezet worden, door ervaringen uit het verleden tot op de euro nauwkeurig in beeld te hebben. Door tussentijds de reeds gemaakte uren voor een project te controleren kan er bijvoorbeeld nagegaan worden of de urenschatting nog steeds haalbaar is. Ook kunnen de gemaakte, en gefactureerde, uren gemakkelijk verantwoord worden bij de klant.

Astecom urenregistratie software

De Astecom urenregistratie software is gekoppeld aan onze projectadministratie applicatie. Alle medewerkers van Astecom Business Software en Astecom Websites voeren hun uren in via de urenregistratie software. Hier kunnen ze per dag invoeren welke werkzaamheden er zijn uitgevoerd. Alle keuzes, zoals de categorie, debiteur, project en activiteit worden gevoed vanuit de projectadministratie. De werknemer kiest per regel de gewenste instellingen en voegt de omschrijving toe. Wanneer de desbetreffende regel gefactureerd moet worden dan wordt deze omschrijving ook bij de specificatie getoond.

Registreren van gereden kilometers

De kilometer registratie gaat vrijwel automatisch. De adresgegevens van de werknemer worden gebruikt om automatisch de gereden woon-werk kilometers te registreren. Extra gemaakte kilometers kunnen gemakkelijk worden toegevoegd met behulp van het programma. Hierbij dient de medewerker het van- en naar adres aan te passen en dienen de gereden kilometers ingevoerd te worden. Wanneer de kilometer registratie goed wordt bijgehouden dan is er ook te allen tijde een actueel kilometervergoeding overzicht op te vragen. Op dit overzicht zijn alle gemaakte kilometers te zien en hoeveel kilometervergoeding er uitgekeerd dient te worden. Dit overzicht is zowel voor de werknemers als de werkgevers inzichtelijk, maar alleen de werkgever heeft beschikking over een kilometer overzicht van alle werknemers.

Facturering

Bij de periodieke facturering worden alle te factureren uren verzameld uit de urenregistratie gegevens. Alle uren zijn , indien correct ingevoerd,  al gekoppeld aan de juiste debiteur. Per werknemer kan er een uniek uurtarief gehanteerd worden. Alle te factureren uren worden op de factuur geplaatst, waarbij het ook mogelijk is om niet gefactureerde regels (goodwill) te vermelden.

Flexibel in het gebruik

De urenregistratie applicatie is ook te koppelen aan andere, software applicaties. Naar gelang de situatie zullen er misschien enkele aanpassingen gemaakt moeten worden, maar daarna zou de Astecom urenregistratie naadloos met uw applicatie moeten werken. U kunt contact met ons opnemen als u wilt weten wat de mogelijkheden zijn voor het implementeren van de urenregistratie applicatie. Dit kan via mail (info@astecom.nl) of telefonisch contact (0344-577229). Overige gegevens zijn te vinden op onze contactpagina.