Wat doen we bij onze klanten?

Astecom Business Software detacheert zijn medewerkers aan ondernemingen waarvan de afdeling softwareontwikkeling tijdelijk extra mankracht nodig heeft.
Kevin Kremers, programmeur bij Astecom Business Software, is één van die medewerkers. Kevin werkt al sinds 2009 bij Astecom en is al een aantal jaren gedetacheerd geweest bij verschillende klanten.
Ik werk nu ruim 6 jaar als programmeur bij Astecom, daarvan ben ik bijna 5 jaar gedetacheerd geweest. In het begin is dit best spannend en het reizen is niet altijd even leuk, maar daar tegenover staan de ervaringen en de omgang met verschillende mensen, aldus Kevin. De werkzaamheden liepen uiteen van aanpassingen aan bestaande programmatuur tot het opzetten van een compleet warehousemanagement systeem.

‘In het begin is het altijd een beetje aftasten, je komt toch steeds in een andere bedrijfscultuur terecht.’ 

Aan de uit te voeren projecten werken meerdere programmeurs, die vaak in dienst zijn bij de betreffende bedrijven. Al deze personen vertegenwoordigen verschillende belangen en hebben hun eigen mening over de inhoudelijke aspecten van het project. Het is daarbij belangrijk dat iedereen op een goede manier met elkaar omgaat en dat men van elkaar op aan kan.
Kevin licht toe: ‘In het begin is het altijd een beetje aftasten, je komt toch steeds in een andere bedrijfscultuur terecht. Het is dus een kwestie van aanpassen en goed om kunnen gaan met verschillende mensen. Bij verschillende festiviteiten of uitjes werd ik ook meegevraagd en in mijn ogen is dat een teken dat je in ieder geval onderdeel van het team bent. ‘

‘Mijn opvattingen over de manier van programmeren kwamen niet altijd overeen met wat binnen de organisatie wenselijk was.’

De klant is gewend geraakt aan de manier hoe de programma’s bediend worden en de aanwezige programmeurs zijn gewend om de applicaties volgens een bepaald stramien te ontwikkelen. Daarom is het van belang om eventuele vastgestelde standaarden in acht te nemen.
‘Mijn opvattingen over de manier van programmeren kwamen niet altijd overeen met wat binnen de organisatie wenselijk was. Voor mij ligt hier de uitdaging om toch tot een soort compromis te komen en het beste van de verschillende opvattingen samen te voegen.’

Astecom spreekt van tevoren af wat de scope is van het project voor de te detacheren werknemer. Uiteraard kan deze tussentijds geëvalueerd en bijgesteld worden. ‘Het doel verschilt natuurlijk per organisatie, maar ik ben zeker tevreden over de resultaten van mijn werkzaamheden. Het hoogtepunt is toch wel het opzetten en programmeren van een compleet warehousemanagement systeem. Een goede voorbereiding, duidelijke communicatie en het overzicht kunnen bewaren zijn hierin cruciaal.
Wanneer het project helemaal afgerond is en je voor het laatst bij een klant bent dan voelt het goed als je alles netjes achter laat en met opgeheven hoofd naar het volgende project kan gaan. ‘