Vernieuwde PxPlus Cursus

Astecom Business Software is vorig jaar begonnen met het geven van programmeer cursussen in de programmeertaal PxPlus. De ontwikkelomgeving van PxPlus is specifiek ontworpen voor het maken van complexe administratieve applicaties. Bij de programmeertaal hoort ook het grafische ontwikkelprogramma Nomads, waarin de individuele programmaschermen kunnen worden ontwikkeld. Ook het bij PxPlus bijbehorende database beheer systeem, de Datadictionary Maintenance tool, zal veelvuldig worden gebruikt tijdens de cursus. De database kan moeiteloos bestanden met meer dan 2 gigabyte data verwerken. Ook bij grote hoeveelheden data blijft het lezen en schrijven in de PxPlus database snel.
Begin dit jaar zijn we van start gegaan met een vernieuwd en verbeterd lesprogramma. Deze nieuwe PxPlus cursus gaat dieper in op het maken van applicaties met Nomads en de lesstof wordt direct omgezet in praktijkopdrachten.

De PxPlus cursus bestaat uit 11 dagdelen van elk vier uur. Elk dagdeel behandelt onderwerpen die nodig zijn om de bijbehorende praktijkopdrachten uit te voeren. Naarmate de cursus vordert zal er terug worden gegrepen op de reeds aangeleerde programmeer vaardigheden. Het maken van de PxPlus schermen zal via Nomads verlopen. Een groot deel van de cursus zal dan ook uitgebreid ingaan op de verschillende mogelijkheden die Nomads biedt. Hierbij worden de meest gangbare scherm elementen uitgelegd, zoals knoppen, invoervelden en het genereren van overzichten. De ingebouwde Datadictionary Maintenance tool van Nomads zal als leidraad worden gebruikt bij het aanmaken van de structuur voor de vast te leggen gegevens.

Theorie en praktijk samengebracht

Bij het volgen van de PxPlus cursus is er voor elk dagdeel theorie aanwezig. De cursist ontvangt deze voorafgaand aan de les. De theorie is waar nodig aangevuld door beeldmateriaal en/of voorbeeldcode. De voorbeelden uit de theorie kunnen direct in de praktijk worden gebruikt bij het maken van de opdrachten. De praktijkopdrachten monden uiteindelijk samen uit tot één hoofdopdracht, waarbij alle vergaarde kennis gebruikt zal worden. De resultaten van de opdrachten worden aan het begin van elke cursus mondeling doorgenomen, waarbij eventuele vragen direct behandeld kunnen worden. De opdrachten hebben verschillende onderwerpen. Het maken van een adresgegevens database, het kunnen onderhouden van opgeslagen adressen, het afdrukken van klantgegevens en het maken van orders komen onder andere aan bod.

Door middel van de cursus kunnen bestaande PxPlus programmeurs hun kennis uitbreiden. De PxPlus cursus is geschikt voor programmeurs die nog nooit in PxPlus hebben geprogrammeerd. Ook voor beginnende programmeurs biedt de cursus de kans om een basis aan te leggen voor het vervolg van hun carrière.
Bij het succesvol afronden van de cursus wordt er een certificaat uitgereikt en is de cursist bekwaam genoeg om zelf PxPlus applicaties met Nomads te maken.

We hebben de eerste nieuwe cursisten al mogen verwelkomen die tevens hun certificaat succesvol hebben behaald.

PxPlus Knowledge base

Mochten er na het succesvol afronden van de cursus nog vragen zijn dan kan er altijd een beroep gedaan worden op de PxPlus Knowledge base. Deze door Astecom Websites ontwikkelde site is een archief van vragen en antwoorden uit de PxPlus mailinglist. Op deze mailinglist worden vragen en antwoorden geplaatst van collega’s die wereldwijd met PxPlus werken.