TGS (Tapijten Groothandel Software)


TGS (Tapijten Groothandel Software) is maatwerksoftware. Deze klant had al een bestaand pakket, in overleg met Astecom is er een nieuw softwarepakket gemaakt op basis van de eisen en wensen van de klant.

Tapijten

De focus binnen TGS ligt bij individuele tapijten. Elk tapijt is een uniek item en heeft zijn eigen unieke artikelnummer. Tevens zijn er ook andere artikelsoorten mogelijk, zoals tapijtstalen en ondertapijten, deze zijn niet uniek.

Tapijten worden gegroepeerd in land van herkomst en dessin. Verder kan het tapijt ook ingedeeld worden op patroon, welke designer het tapijt heeft ontworpen, de kwaliteit van het tapijt en de kleur. Tevens worden de exacte afmetingen van het tapijt ingevoerd in het systeem. De winkelprijs en eventuele actieprijzen zijn ook in te voeren in het artikelscherm, waarbij ook de status en de locatie van het tapijt wordt opgeslagen. Vanuit het artikelscherm is de historie van elk individueel tapijt op te vragen. Hierbij is bijvoorbeeld te zien waar het tapijt heen is gestuurd, of het ter reparatie is terug gestuurd, of dat het als showroom model is gebruikt.
De verkoopgegevens worden per tapijt opgeslagen, zodat het inzichtelijk is welke winkel een specifiek tapijt verkocht heeft en aan wie. Het is ook mogelijk om de voorraad van een bepaald dessin te bekijken en op deze manier tapijten in een andere vestiging te reserveren/verkopen. Er kan dan een overzicht worden afgedrukt van alle tapijten die getransporteerd moeten worden.
Per tapijt wordt ook een foto van het daadwerkelijke artikel gekoppeld.
Bestellen/ontvangst
Tapijten worden besteld aan de hand van de opgegeven ijzeren voorraad. Bij het binnenkrijgen van de tapijten worden deze per stuk ingevoerd in het systeem. Wanneer er bijvoorbeeld 100 tapijten met hetzelfde dessin, patroon en kwaliteit zijn binnengekomen, dan is het mogelijk om deze tapijten in één keer in te voeren. Hierna worden de tapijten voorzien van een sticker waarop de kenmerken van het tapijt, het artikelnummer en de barcode te zien zijn.
Daarna wordt het tapijt naar één van de verkopende winkels gestuurd, of in het magazijn opgeslagen.

Orderentry

Orders worden gekoppeld aan een debiteur. Deze kan gekozen worden uit de lijst van ingevoerde en beschikbare debiteuren.
Verder wordt er opgeslagen welke verkoper de order heeft aangemaakt. De verkoper bepaalt hierbij ook welke status de order heeft, of deze bijvoorbeeld wordt verkocht of op consignatie wordt gezet, en welke omzetsoort van toepassing is. Ook de vervoerder van de postorder kan in het orderscherm opgegeven worden.
Wanneer de ordergegevens zijn ingevoerd dan is het mogelijk om de individuele artikelen via handmatige invoer en/of barcodescanner toe te voegen aan de order.
Wanneer de order wordt aangemaakt voor een detaillist dan kunnen ook de gegevens van de particulier worden ingevoerd.

Planning

Het is mogelijk om per medewerker een werkrooster op te geven. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen even- en oneven weken. Ook de bedrijfswagens kunnen worden ingevoerd en gekoppeld worden aan de gewenste medewerker.
Per vestiging zijn de werktijden van de medewerkers in te voeren. Wanneer de werktijden voor de medewerkers bekend zijn dan kunnen er ook afspraken worden ingevoerd. Bij een afspraak kunnen meerdere medewerkers betrokken zijn, waarbij de afspraak automatisch op het planningsrooster van de betreffende medewerkers wordt opgeslagen. Wanneer er een bedrijfswagen wordt gebruikt voor de afspraak dan wordt deze wagen ook voor de totale tijd van de afspraak gereserveerd.
De planning kan op verschillende manier bekeken worden, zo is het mogelijk om bijvoorbeeld de planning per vestiging/medewerker/dag/week in te zien.

Overzichten

Het is mogelijk om een verscheidenheid aan overzichten af te drukken. Zo is het mogelijk de omzet, voorraad, tapijtencollectie, medewerker roosters en de dagstaat af te drukken.