MVS (Multimedia Verhuur Software)


Multimedia Verhuur Software (MVS) is maatwerksoftware, gericht op de verhuur voor media en geluidsapparatuur in winkels en horeca.

Samengestelde artikelen

Artikelen, samengestelde artikelen en diensten kunnen worden onderhouden met MVS. Hierbij is het mogelijk om meerdere leveranciers per artikel op te geven, waarbij de prijzen kunnen verschillen.
Elk artikel kan een uniek serienummer hebben, waardoor het inzichtelijk wordt waar het artikel zich bevindt, welke medewerker hem gebouwd heeft en welke abonnementen en onderhoudscontracten eraan gekoppeld zitten.
Het is mogelijk om default samenstellingen van artikelen in te voeren. Bij het aanmaken van een samengesteld artikel wordt dan gecontroleerd of de juiste artikelen worden gebruikt. Hierbij kan ook worden aangegeven dat er binnen de samenstelling keuze is uit bijvoorbeeld twee verschillende artikelen en dat één van de twee gebruikt moet worden.

Bestellen

Er kunnen bestellingen worden aangemaakt met de ingevoerde artikelen.
Wanneer er goederen binnenkomen dan kunnen deze goederen worden ingeboekt. Dit kan gebeuren met een scanner. Het serienummer en/of barcode kan dan gescand worden en automatisch worden ingeboekt.
Daarnaast is het mogelijk om een overzicht op te vragen van de magazijnen. Hierop is de voorraad per artikel te zien. Het is mogelijk om hier in te stellen wat de maximale en minimale voorraad moet zijn bij een bepaald magazijn, deze gegevens worden gebruikt bij het maken van het besteladvies.

Debiteuren

Debiteuren kunnen via een onderhoudsprogramma ingevoerd worden. Hier is bijvoorbeeld ook te zien welke mailings ze ontvangen, welke abonnementen en/of contracten ze hebben afgesloten en hoeveel borg ze voor de gehuurde artikelen hebben betaald.
Ook zijn hier eventuele gekochte software licenties te zien en welke mogelijkheden er bij deze aangeschafte software beschikbaar zijn.
Binnen het onderhoudsprogramma is het mogelijk om documenten zoals e-mails en ingescande bestanden aan debiteuren te koppelen.
Het is mogelijk om afspraken van debiteuren op te nemen, dit kan bijvoorbeeld een RMA verzoek zijn. Deze worden aan een medewerker gekoppeld en bij het inloggen binnen MVS worden de meldingen van deze afspraken getoond.

Orders/facturering

Het is mogelijk om orders aan te maken voor debiteuren. Hier is direct een offerte aan te maken en kan direct gefactureerd worden. Hier wordt een werkbon van gemaakt en nadat deze getekend is worden deze werkbonnen per massa ingescand. Tijdens het inscannen worden de bonnen uitgelezen door MVS en worden ze aan de juiste debiteur gekoppeld, hierdoor zijn de ingescande bonnen direct beschikbaar binnen het documentenbeheer scherm van de debiteur.

Het factureringsprogramma is zeer uitgebreid en er is precies in te stellen welke klanten gefactureerd moeten worden en welke abonnementen/diensten er meegerekend dienen te worden.

Via het aanmaken van een SEPA bestand kunnen de automatische incasso’s verwerkt worden.