Favor Dental


Favor Dental is ontwikkeld als groothandelspakket in tandartsartikelen. Het pakket bestaat uit een basis Favor (kort voor Facturering, Voorraad en Orderentry) softwarepakket, met branchespecifieke maatwerk uitbreidingen.

Artikelen

Binnen Favor Dental ligt de kern bij het invoeren en onderhouden van artikelen. Het is mogelijk om samengestelde artikelen aan te maken.
Per artikel zijn er verschillende prijskolommen op te geven. Ook is het mogelijk om datumafhankelijke staffel- en/of actieprijzen in te geven.
De inkoopprijs per artikel kan een vaste verrekenprijs of een gemiddelde inkoopprijs zijn. Er zijn meerdere leveranciers per artikel mogelijk, waarbij er één hoofdleverancier in te stellen is.
In het artikelscherm is gemakkelijk de actuele voorraad te bekijken. Ook is het mogelijk om eenvoudig te zien hoeveel artikelen er in backorder staan en hoeveel artikelen er reeds besteld zijn.

Bestellen

Het is mogelijk om op basis van de minimale en maximale voorraad van het artikel een besteladvies aanmaken. Wanneer het besteladvies definitief wordt gemaakt dan wordt er een bestelbon gemaakt. Deze kan naar de leverancier gemaild of eventueel gefaxt worden.
Er is ook een controle op de BIG registratie aanwezig. Elke tandarts moet geregistreerd zijn met een BIG registratienummer. Als er geen registratienummer aanwezig is dan mogen bepaalde artikelen niet besteld worden. Hierdoor is het mogelijk om de verkoop van RVG producten te reguleren.
Wanneer de goederen binnenkomen dan kunnen de pakbonnen ingevoerd worden in het systeem. Mochten er onverhoopt voorraadverschillen optreden dan kunnen deze ook rechtgetrokken worden. Ook het herwaarderen van de voorraad, bij het wijzigen van de vaste verrekenprijs, gaat perfect binnen Favor Dental.

Orderentry

Per debiteur worden er verkooporders vastgelegd. Hierbij wordt er rekening gehouden met de prijsafspraken, staffels, acties en de beschikbare voorraad.
Na het ingeven van de verkooporders kan er een picklijst aangemaakt worden. De artikelen worden dan met deze picklijst uit het magazijn gehaald en klaargezet voor transport.
De leveringen op de picklijst kunnen nog gemuteerd worden op de order, indien er artikelen bijvoorbeeld niet op voorraad zijn. Het is mogelijk om per zending een factuur te maken, deze factuur is in dat geval ook tegelijkertijd de pakbon.
Het kan ook zijn dat een debiteur per maand betaald, in dit geval wordt er wel een pakbon per levering meegeleverd, en krijgt de klant aan het einde van de maand een factuur voor alle geleverde artikelen.

Webshop

Het is mogelijk om een webshop te koppelen aan Favor Dental. De artikelinformatie en de prijsafspraken worden doorgegeven aan de website. Wanneer een debiteur inlogt dan ziet deze zijn prijzen. De klant kan een bestelling ingeven op de webshop en deze bestellingen worden doorgegeven aan en verwerkt in Favor Dental.
Astecom websites verzorgd het uiterlijk en de werking in de webshop.