Favor Automotive


Favor Automotive is gemaakt met behulp van de bestaande Favor (Facturering, Voorraad en Orderentry) software.
De mogelijkheid bestaat om het groothandelspakket Favor uit te breiden met klantspecifieke wensen en/of eisen.

Artikelen

De kern ligt bij het invoeren en onderhouden van artikelen. Ook is er de mogelijk ingebouwd om samengestelde artikelen aan te maken.
Er kunnen per artikel verschillende prijskolommen opgegeven worden en het is mogelijk om datumafhankelijke staffel- en/of actieprijzen in te geven.

De Inkoopprijs per artikel kan een vaste verrekenprijs of een gemiddelde inkoopprijs zijn. Er zijn meerdere leveranciers per artikel mogelijk, waarbij één leverancier als hoofdleverancier ingesteld staat.
In het artikelscherm is eenvoudig de actuele voorraad te bekijken. Ook is het mogelijk om makkelijk te zien hoeveel artikelen er in backorder staan en /of reeds besteld zijn.
Artikelen kunnen ook aan een motormerk/motortype gekoppeld worden. Wanneer een klant voor een specifieke motor een onderdeel zoekt, dan is er in één overzicht te zien welke onderdelen er op voorraad zijn voor de motor.
Om backorders te verminderen is het mogelijk om gelijkwaardige artikelen aan elkaar te koppelen. Hierdoor kunnen er, indien gewenst, alternatieve artikelen aan de order worden toegevoegd.

Bestellen

Het is mogelijk om op basis van de minimale en maximale voorraad van een artikel een besteladvies aanmaken. Wanneer het besteladvies definitief wordt gemaakt dan wordt er een bestelbon aangemaakt. Deze kan naar de leverancier gemaild of eventueel gefaxt worden.
Ook kan er op basis van de omzet een besteladvies aangemaakt worden. Er wordt dan bijvoorbeeld voor drie maanden aan voorraad besteld. Er wordt dan op basis van de omzet in het verleden bepaald welke hoeveelheid er van een bepaald artikel besteld moet worden.
Wanneer de goederen binnenkomen dan worden de pakbonnen ingevoerd in het systeem. Mochten er onverhoopt voorraadverschillen optreden dan kunnen deze ook rechtgetrokken worden. Ook het herwaarderen van de voorraad, bij het wijzigen van de vaste verrekenprijs, wordt automatisch rechtgetrokken.

Orderentry

Verkooporders worden per debiteur vastgelegd. Er wordt hierbij rekening gehouden met eventuele acties, staffels, prijsafspraken en de beschikbare voorraad.
Na het ingeven van de verkooporders kan er een picklijst aangemaakt worden. Met deze picklijst worden de artikelen dan uit het magazijn gehaald en klaargezet voor transport.
Indien er bijvoorbeeld artikelen niet op voorraad zijn dan kunnen de leveringen op de picklijst nog gemuteerd worden op de order.
Per zending is het mogelijk om een factuur te maken, deze factuur is in dat geval ook tegelijkertijd de pakbon.
Wanneer de debiteur per maand betaald, dan wordt er een pakbon per levering meegeleverd en krijgt de klant maandelijks een factuur voor alle geleverde artikelen.

Webshop

De mogelijkheid bestaat om een webshop te koppelen aan Favor Automotive. De doorgegeven artikelinformatie en prijsafspraken worden dan getoond op de website.
Wanneer een debiteur inlogt op de website dan ziet deze zijn prijzen. Wanneer een klant een bestelling ingeeft op de webshop dan worden deze bestellingen doorgegeven en verwerkt in Favor.
Astecom Websites verzorgt het uiterlijk en de werking in de webshop.