AANPAK


AANPAK is projectsoftware en is ontwikkeld voor een grote klant die gespecialiseerd is in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van ondergrondse telecommunicatienetwerken.

PROJECTEN TOT IN DETAIL UITGELICHT

De projecten worden zeer centraal geregeld. Binnen één programma worden gegevens zoals te besteden uren, benodigd materiaal, documenten, kosten derden en verrekenstaten aan een project gekoppeld. De uren van het eigen personeel en de uren die gemaakt zijn door derden, worden in AANPAK apart geregistreerd en binnen het project weergegeven. Het is hierdoor ook direct inzichtelijk wat de (verwachte) kosten en baten van een project zijn.
De projecten die nog niet geheel zijn gefactureerd worden als OHW (onderhanden werk) geregistreerd.

UITGEBREIDE ARTIKEL-DATABASE

Binnen AANPAK is voorzien in een voorraadsysteem. In het voorraadsysteem worden artikelen vastgelegd en worden de artikelen gekoppeld aan magazijnen. Er kan worden gestuurd op minimale- en maximale voorraad per magazijn.
Per magazijn kan de actuele voorraad worden opgevraagd en kan er nieuwe voorraad worden besteld bij de leverancier. Ook wanneer er bijvoorbeeld transport van materialen tussen de magazijnen plaats vindt, is bekend welk materiaal er in de auto vervoerd wordt.
De leveranciers en de prijzen per artikel (per leverancier) worden ingevoerd binnen AANPAK en hiermee wordt er bij het bestellen van materialen ook rekening gehouden met het feit of een leverancier de gewenste materialen überhaupt kan leveren en of hij de materialen voor de laagste prijs kan leveren.

KUNNEN WERKEN MET ACTUELE ROOSTERS

Specifiek voor kleine meerdere klussen per dag zijn er per regio, gemeente en plaats roosters voor medewerkers in te stellen. Hiermee kunnen medewerkers in een bepaald gebied worden ingepland en kunnen meerdere werkopdrachten aan een medewerker worden gekoppeld.

MOEITELOOS FACTUREREN

De factureringsprogramma’s in AANPAK zorgen ervoor dat verkochte producten/diensten moeiteloos doorbelast kunnen worden aan de ingevoerde debiteuren. Wanneer debiteuren een betalingsachterstand opbouwen dan kan aan deze debiteuren een aanmaning worden gestuurd.
Inkoopfacturen kunnen alleen worden geboekt wanneer er een materiaalbestelling van is of als er een bon kosten derden tegenover staat. Zo wordt er nooit teveel betaald en is er altijd een dubbele controle.

ALLE CIJFERS INZICHTELIJK

Met een breed scala aan af te drukken overzichten kunnen praktisch alle gegevens van een project inzichtelijk worden gemaakt, waardoor het eventueel bijstellen van het project alsnog kan leiden tot het gewenste resultaat.

HANDZAAM MET ANDERE SOFTWARE

Er is voorzien in een XML koppeling met Exact Globe, waardoor dubbel invoerwerk wordt voorkomen. Koppelingen naar andere boekhoudsoftware worden op aanvraag gemaakt.