Jubileum van Aris Wallet

Aris Wallet heeft afgelopen maand samen met ons zijn 12,5 jarig jubileum als programmeur bij Astecom Business Software gevierd.
Aris begon in 2004 als stagiair bij Astecom. Zijn opdracht was om een aanvulling te maken op de toenmalig in gebruik zijnde financiële software. Het team van Astecom bestond op dat moment uit Nelis van Ooijen, Aart van Weelden, Piet Lobregt en Henk van de Werken.

In die 12,5 jaar heeft Aris veel veranderingen meegemaakt, zo ook met het personeelsbestand. In de loop der tijd is het aantal medewerkers bij Astecom gestegen tot 12 vaste werknemers en 2 part-timers. Ook de programmeertaal PxPlus (voorheen ProvideX) heeft de tand des tijds doorstaan.

‘De programmeertaal zelf is inhoudelijk niet heel sterk veranderd, maar de manier hoe Astecom deze taal toepast des te meer.
Vroeger was er veel minder synergie in de code. Iedere programmeur werkte op zijn eigen manier. Aan de code was heel sterk af te lezen, wie deze had geschreven.

In de loop van de tijd heb ik heel veel verschillende soorten code onder ogen gekregen. Zowel intern als extern.
Hoe meer verschillende structuren en denkwijzen je leert kennen, hoe makkelijker aanpassingen in software van anderen worden.  Tegenwoordig overleggen we meer, leggen we standaarden vast en schrijven we werkinstructies over veel voorkomende programmeeruitdagingen. Wat dat betreft zijn er grote stappen gezet in de professionalisering van het bedrijf, maar dat blijft natuurlijk een continu proces.’

De projecten waar Aris zich vooral mee bezig heeft gehouden zijn onder andere het ontwikkelen van een intern urenregistratie systeem, het testen van Favor Medical, het (mede) ontwerpen en ontwikkelen van FavorIT voor Van Helden Relatiegeschenken en het (deels) herschrijven en onderhouden van KIS voor Scholten Awater.

“Het was een grote uitdaging, maar het was een succesvol project waar ik veel van geleerd heb.”

‘De projecten waar ik het meest trots op ben, zijn groots van aard. Het zou veel te veel eer zijn om deze projecten alleen op mijn conto te schrijven.

Het lastigste programma dat ik zelf heb gemaakt, was waarschijnlijk mijn eerste grote opdracht bij Scholten Awater.
Er moest een geautomatiseerde order-, pakbon-, orderbevestiging- en factuurkoppeling komen. Alles op basis van real-time XML-communicatie via een webserver en een SAP implementatie bij een klant van hen. Het was een grote uitdaging, maar het was een succesvol project waar ik veel van geleerd heb.’

Met grote tevredenheid en waardering kijkt Aris terug op de afgelopen 12,5 jaar.  Niet alleen is hij zelf gegroeid, maar Astecom is in die tijd ook uitgegroeid van een bedrijf zonder (software)personeel tot een bedrijf met 12 fulltime programmeurs in dienst. Aris kijkt na zijn jubileum ook vooral naar de toekomst.

‘Astecom is al jarenlang marktleider op het gebied van Pxplus applicaties en klanten hebben al meerdere decennia vertrouwen in het werk dat we leveren. Dat is iets waar we met zijn allen heel trots op mogen zijn.
Bij mijn 25-jarig jubileum hoop ik de positie van Astecom in de PxPlus markt verder verstevigd te hebben. Dat wil ik doen door een leidende rol binnen het bedrijf op me te nemen. Ik hoop op die manier Astecom uit te laten groeien tot een thuisbasis voor 20~25 veelzijdige collega’s die graag gehoor zullen geven aan de wensen die onze klanten hebben!’