Conversie naar PxPlus

Het kan voorkomen dat uw software applicatie niet meer voldoet aan de hedendaagse eisen en wensen die er aan gesteld worden. Normaal gesproken kan uw maatwerk applicatie naar wens aangepast worden. Echter wanneer de leverancier van de software niet meer in staat is om uw applicatie aan te passen of wanneer de service vervallen is kan dit voor problemen met de continuïteit zorgen. In veel gevallen kiest een bedrijf, min of meer gedwongen, om over te stappen naar een ander software systeem. Een goede keuze is dan om de software over te zetten naar PxPlus, immers, software die 25 jaar geleden is geschreven werkt nog steeds onder PxPlus. Er is in een periode van 25 jaar nog geen moment geweest waarbij gebruikers van PxPlus helemaal opnieuw moesten beginnen in een andere taal omdat hun software niet meer werd ondersteund.  Een conversie naar PxPlus is een waarborg voor de toekomst.

Overstappen naar een ander software systeem

Wanneer u overstapt naar een andere software leverancier vergt dat een goede voorbereiding. Het is voor u geen dagelijkse bezigheid om over te stappen naar nieuwe software. Het is bij een overstap  belangrijk om eerst helder beeld te hebben van de situatie. Waar schiet bijvoorbeeld het huidige systeem in tekort en hoe kunnen eventuele probleempunten door het nieuwe systeem worden opgelost? Hoeveel budget is er beschikbaar voor het aanschaffen van de nieuwe software en kan deze gefaseerd geïmplementeerd worden? Het is van belang om hier intern vooraf over na te denken en de beslissingen weloverwogen op papier te zetten. Hierdoor vormt zich een duidelijk eisenpakket, dat vervolgens overlegd kan worden met de potentiële nieuwe leverancier.

Heeft u voor andere software gekozen, dan worden in de meeste gevallen alle bestaande gegevens (data) verhuisd naar de nieuwe software. Het verhuizen van de data wordt gedaan middels een conversie. Hiermee worden de gegevens in het juiste formaat in de database van de nieuwe software worden opgeslagen. De nieuwe software deze gegevens dan benaderen en gebruiken. Vervolgens zal de functionaliteit van de oude applicatie worden overgenomen en, waar nodig, verbeterd. Kiest u voor een standaardapplicatie dan zal het bedrijf zijn processen moeten aanpassen aan de mogelijkheden van de software.

Hoe kan Astecom u helpen met de conversie naar PxPlus

Astecom Business Software maakt het mogelijk om bestaande applicaties te converteren naar een ander software systeem. We zetten in specifieke gevallen ook de complete applicatie om, uw software heeft daarna exact de zelfde functionaliteit al voorheen.  Als uw applicatie bijvoorbeeld is geschreven in BBX, Open basic, Thoroughbred basic of MAI basic dan kunnen deze geconverteerd worden naar PxPlus. Hierbij worden zowel de database gegevens als de complete functionele werking van de software geconverteerd.

Wat houd een conversie precies in?

Een conversie bestaat uit verschillende onderdelen die allemaal in de juiste volgorde moeten worden uitgevoerd. Dat betekend dat uw programmatuur van tevoren wordt  geïnventariseerd. Hierbij wordt het functionele eisenpakket vastgelegd, zodat er na de conversie kan worden gecontroleerd of alles nog naar behoren werkt. Ook eventuele nieuwe wensen kunnen in dit eisenpakket worden opgenomen. De functionele werking van BBX, Open basic, Thoroughbred basic of MAI basic komt in de basis erg overeen met PxPlus. Hierdoor zullen de meeste, al dan niet alle, functionaliteiten probleemloos overgenomen kunnen worden.
Het converteren van het uiterlijk van de applicatie bekijken we apart. Hierbij bieden we de mogelijkheid om de applicatie op grafisch vlak te moderniseren. Vervolgens kijken we naar de hoeveelheden data in de gegevensbestanden en bepalen we hoe lang de conversie van de data gaat duren.

Voordat we de definitieve conversie uitvoeren testen we deze eerst in een testomgeving. Wanneer de conversie helemaal goed is bevonden, wordt er een datum ingepland waarop de definitieve conversie naar PxPlus plaats zal vinden. Wanneer de conversie voltooid is zal er enkel nog gewerkt worden met de nieuwe, geconverteerde, applicatie.

In de loop der tijd heeft Astecom Business Software op deze manier al een aantal van zijn klanten kunnen assisteren met de overgang naar PxPlus. U kunt contact met ons opnemen als u wilt weten wat de mogelijkheden zijn voor het converteren van uw huidige software applicatie. Dit kan via mail (info@astecom.nl) , telefonisch contact (0344-577229). Overige gegevens zijn te vinden op onze contactpagina.