Astecom uitgeroepen tot erkend leerbedrijf

Astecom Business Software is door de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) weer uitgeroepen tot erkend leerbedrijf. De SBB verricht wettelijke taken voor het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven. Hieronder vallen onder andere het erkennen en begeleiden van leerbedrijven en het verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingsaanbod.

Om in aanmerking te komen als erkend leerbedrijf dient er uiteraard aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. Het begint bij het aanbieden van een goede en veilige werkplek die aansluit bij de opleiding van de student. Hier oefent de student het beroep uit waarvoor hij/zij in opleiding is, waarbij de student direct de werkprocessen en werkzaamheden die daarbij horen in de praktijk kan brengen. Ook dient er een praktijkopleider aanwezig te zijn die de eisen van de opleiding kent en in staat is de student op de werkvloer op te leiden en te coachen.

Professionele begeleiding

De praktijkopleider heeft een begeleidende maar ook opleidende rol. Hij/zij heeft aandacht voor de stagiair en ondersteund hem/haar waar dit nodig is. De praktijkopleider brengt vakkennis over en stimuleert de stagiair. Ook zorgt hij/zij ervoor dat de stagiair zich verantwoordelijk voelt voor zijn of haar leerproces en het functioneren als medewerker. De praktijkopleider motiveert de stagiair en stemt de begeleiding op hem/haar af. Ook let de praktijkopleider op de concrete voortgang van het leerproces van de stagiair.
Het is voor een praktijkopleider onmisbaar om over verantwoordelijkheidsgevoel en organisatietalent te beschikken. Ook het omgaan en werken met mensen is erg belangrijk.
Naast het contact met de stagiair onderhoudt de praktijkopleider contact met de praktijkbegeleider (de begeleider van de stagiair vanuit de opleiding/school) en de opleidingsadviseur van SBB.

Een historie vol succesvolle stages

Al meer dan 10 jaar is Astecom Business Software een erkend leerbedrijf. Meerdere studenten hebben hun stage succesvol bij ons afgerond.  Veel van deze stage-opdrachten zijn ook daadwerkelijk in productie genomen bij onze klanten. Elke stagiair draagt zijn of haar eigen steentje bij de alledaagse werkzaamheden bij Astecom en aan de vooraf vastgelegde stage-opdracht. Een aantal voorbeelden van afgeronde opdrachten zijn onder andere een onderhoudsprogramma voor het verkopen van artikelen via internetveiling sites, een Android app waarbij medewerkers hun planning kunnen bijhouden en nagaan en een onderhoudsprogramma waarmee gebruikersgegevens kunnen worden aangepast.

Een aantal stagiaires zijn ook bij Astecom Business Software blijven werken, waarbij ze voor onze klanten in worden gezet voor allerhande werkzaamheden. Hierdoor kunnen ze tijdens de studie hun kennis in de praktijk brengen en ook ervaring opdoen. Ook na de studie is het mogelijk bij Astecom te blijven werken. Dit is voor beiden partijen aantrekkelijk, enerzijds omdat er voor Astecom geen inwerkperiode meer noodzakelijk is en voor de stagiair voelen de werkomgeving en de werkzaamheden als vertrouwd aan.

Astecom Business Software staat altijd open voor vragen en stage-aanmeldingen. Alle aanvragen worden serieus behandeld en er wordt op korte termijn op de aanvraag gereageerd. Voor meer informatie over de mogelijkheden en beschikbaarheid van stageplekken kan er contact op worden genomen met Astecom. Dit kan via mail (info@astecom.nl) , telefonisch contact (0344-577229). Overige gegevens zijn te vinden op onze contactpagina.