AVG privacyverklaring

AVG privacyverklaring

Astecom Business Software, gevestigd aan Lange Hofstedestraat 14B 4116EX Buren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze AVG privacyverklaring.

Contactgegevens:

Email

https://astecom.nl/

Adres

Lange Hofstedestraat 14B
4116EX Buren

Telefoon

0344-577229

Persoonsgegevens die wij verwerken

Astecom Business Software verwerkt op onze website geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins. Bij het inschrijven op de Astecom Busniess Software nieuwsbrief worden de (persoons)gegevens opgeslagen zoals deze ingevoerd zijn.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@astecom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Astecom Business Software verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

– Astecom Business Software analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Bij het aanmelden op de Astecom Pixels & Parameters mailinglijst gebruiken we uw aanmeldgegevens om periodieke nieuwsmailings naar u te sturen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Astecom Business Software neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Astecom Business Software) tussen zit. Astecom Business Software gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hotjar

Hotjar wordt gebruikt om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee uw ervaring te verbeteren. Er worden er geen persoonlijke gegevens opgeslagen. Hotjar is verplicht zich aan de wettelijke regels van de AVG te houden. Voor meer informatie zie: https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Google Analytics

Astecom Business Software gebruikt analytics om uw gedrag en om de bezoekersresultaten van de website te monitoren. Uw gegevens worden volgens de vastgestelde regels van Google opgeslagen en bewaard voor een periode die wettelijk is toegestaan.

Mailchimp

Mailchimp is een applicatie om geautomatiseerde e-mails te verzenden. Astecom Business Software gebruikt deze applicatie zowel voor informatieve als marketing doeleinden. De door u opgegeven naam en het bijbehorende e-mailadres zijn met toestemming van u zelf toegevoegd aan onze mail lijst. Onder elke e-mail staat een mogelijkheid om uzelf uit te schrijven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Afgezien van bovenstaande applicaties, worden er geen persoonsgegevens opgeslagen via astecom.nl. Mailchimp is overigens de enige applicatie die echte persoonsgegevens zou kunnen bevatten, mits dit door een gebruiker zelf is ingevoerd. De data binnen Mailchimp wordt bewaard tot het moment dat u het verzoek indient om al uw gegevens binnen Mailchimp te verwijderen. De overige applicaties slaan zoals hierboven omschreven alleen het gedrag van een gebruiker op en geen directe persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Astecom Business Software verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Astecom Business Software gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Astecom Business Software gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we hierop onze diensten kunnen aanpassen.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Astecom Business Software neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@astecom.nl